การประเมินผู้บริหาร แบบ 360 องศา

วันที่ : 25  เม.ย. 2564


นางชนิดา  เพชรโรจน์
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่