อบจ.ร้อยเอ็ด ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช


อบจ.ร้อยเอ็ด ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช


เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมกลาง (ชั้น 2) วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางชนิดา เพชรโรจน์  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนารายณ์มหาราช จัดโดยจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายวันชัย  คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้วันที่ : 13  ก.ค. 2563


นางชนิดา  เพชรโรจน์
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่