นายก อบจ.ร้อยเอ็ดมอบนโยบายการบริหารงานให้กับผู้บริหารใหม่ในสังกัด


นายก อบจ.ร้อยเอ็ดมอบนโยบายการบริหารงานให้กับผู้บริหารใหม่ในสังกัด


เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563?เวลา 14.00 น. นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยรองนายก อบจ.ร้อยเอ็ด ที่ปรึกษานายก อบจ.ร้อยเอ็ด ปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด รองปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด ได้พบปะและมอบนโยบายแก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารใหม่ในสังกัดโดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด เข้าร่วมรับนโยบายด้วย โอกาสนี้นายก อบจ.ร้อยเอ็ดได้มอบเจลล้างมือพร้อมหน้ากากผ้าแก่ผู้เข้าร่วมรับนโยบายในครั้งนี้ด้วยวันที่ : 1  ก.ค. 2563


นางชนิดา  เพชรโรจน์
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่