ติดต่อเรา


กองการเจ้าหน้าที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ถนนราชการดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000


โทรศัพท์ : 0-4351-1055

โทรสาร : 0-4351-1110
นางวิไล  วรนาม
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่